ISO 9001

 Okholm Lighting's kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til standarden: EN ISO 9001:2015.