Nøvling Kirke

Nøvling Kirke

"Stjernekrone med Helligåndsdue"

Udformningen af en ny lysekrone til kirkens kor tager udgangspunkt i kirken som helhed, men i særlig grad i korets stjernehvælv. Kronen er derfor opbygget som en ny fortolkning af stjernehvælvets interessante form, som hermed forstærkes.

http://www.gunderup-noevling-gistrup.dk: "Den mest markante nyskabelse i kirken er en ny lysekrone i koret, som er tegnet og udformet af kunstneren Jette Vohlert, Aarhus."

Projektet er gennemført i samarbejde med Brøgger arkitekter.

Tekniske specifikationer: