Rådgivning

Få rådgivning til dit lysprojekt

RÅDGIVNING TIL DIT PROJEKT

Hos Okholm Lighting har vi mere end 40 års erfaring med udvikling og fremstilling af belysning til store rum. Det har givet os en unik ekspertise, som vi gerne stiller til rådighed for alle vores samarbejdspartnere. Vi ønsker at fungere som rådgivere med det ene mål for øje at realisere idéer – både med specialdesignede og standard løsninger tilpasset de enkelte projekter. 

”En time med Okholm” er vores rådgivningstilbud til enhver, der ønsker at trække på vores store viden om belysning og special design – et arbejdsmøde af 1-2 timers varighed, hvor du og dine kollegaer kan hente ny viden og inspiration om belysning og drøfte løsningsmuligheder på jeres lys projekt.

Rådgivning er første step i Okholm-modellen. De øvrige faser ses i modellen nedenfor.